Priser

Se her, hvad det koster at gå på Odense Designakademi.

Priser for dagelever pr. 1. august 2024:

Prisen er ens for alle klasser/linjer. Det dækker også kosten i skoletiden.

  • Dagelev: 979 kr. pr uge
Priser for boende elever:
  • Dobbeltværelse: 1476 kr. pr uge
  • Enkeltværelse: 1947 kr. pr uge.
Priser for STU-elever:
  • Fås ved henvendelse til skolen
Studietur

Studieturen er obligatorisk for alle elever og opkræves via skolepengene. Dette dækker transport, overnatning, samt morgenmad og alle planlagte aktiviteter på turen.

Depositum

Der betales depositum på 1000 kr. ved optagelsen. Beløbet tilbagebetales ved kursets gennemførelse. Ved afbrydelse af kurset, tilbagebetales depositum ikke. Opsigelse skal være skriftlig og fristen er 4 uger. Ved framelding efter 1/10 betales det fulde beløb til studieturen.

Restancer

Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolen med henblik på en betalingsaftale. Skolen kan skride til inddrivelse af sit tilgodehavende via inkasso umiddelbart efter, restancen er opstået. Inddrivelse vil foruden det skyldige beløb omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger, forrentning i henhold til renteloven samt andre omkostninger i forbindelse med inddrivelsen. Bortvisning fra skolen pga. manglende betaling kan finde sted, når restancen samlet andrager 3 måneders betaling, og der ikke er truffet aftale med skolen, eller når der opstår restancer under en aftalt afdragsordning.

Eleven kan ikke gå til prøver, hvis man er bagud med skolepenge og ikke har indgået en aftale med skolen herom.

Legater, fonde og øvrige økonomiske støttemulighede

Fashion Forest-legatet
Studerende på Fashion Design har mulighed for at søge om FashionForest-legatet. FashionForest legatet er et nyt legat, som er nemt at søge, og som uddeles årligt til personer, som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt inden for design og mode.

Klik lige her og læs mere om legatet og ansøg allerede i dag: fashionforest.dk/legat 

Fundraising.how
Søg legater til studier i Danmark.

Læs mere her: fundraising.how/da-dk/legater-studier-danmark/

Kontakt skolen for at høre mere om, hvilke støttemuligheder vi kan tilbyde.

Tilmelding

Du kan bo på skolen eller være dagelev.

Der er stadig ledige pladser. Kontakt os i dag og start i morgen.