Bestyrelsen & Skolekredsen

Bestyrelsen for Odense Designakademi & Friskolen Glasværket

Da Odense Designakademi er en kombineret fri- og fagskole, har vi fælles bestyrelse og økonomi med Friskolen Glasværket.

Her er bestyrelsesmedlemmer valgt fra Skolekredsen, hvor alle med interesse for skolerne kan melde sig, samt medlemmer valgt fra Forældrekredsen.

Har man forældremyndighed over et barn i Friskolen Glasværket, er man automatisk med i Forældrekredsen.

Bestyrelsen

Formand: Dag Munk Lindemann

Næstformand: Maria Bundgaard

Medarbejderrepræsentanter:
Tim Watson
Anna Digens

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Rolf Müller Gundersen
Lene Thode
Karen Klarbæk
Rikke Dahl Olesen
Morten Hermansen

Suppleanter for skolekredsen:
Signe Nørgaard-Madsen
Annie Nybro Hansen

Suppleanter for forældrekredsen:
Tanja Kjerrumgaard Juul Janning
Pernille Hejmann El-Zayyat 

Revisor: BDO

Bogholder: Henriette Faldt Hansen

Deltag

Skolekredsen for Odense Designakademi & Friskolen Glasværket

Er du interesseret i skolerne og deres udvikling, kan du her melde dig ind i Skolekredsen.

Som skolekredsmedlem er du med til at vælge skolens bestyrelse på generalforsamlingen i marts/april, godkende årsregnskaber og du modtager årsskrift og får invitationer til forskellige arrangementer.

Generalforsamlingen har fastsat kontingentet til 150 kr. om året.

Søg indflydelse

Generalforsamling

Hvert år afholder Odense Designakademi & Friskolen Glasværket generalforsamling for skolens bestyrelse og de aktive medlemmer af Skolekredsen.

Næste generalforsamling er i april 2024.

Se referater fra de årlige generalforsamlinger under dokumenter her.

Tilmelding

Du kan bo på skolen eller være dagelev.

Der er stadig ledige pladser. Kontakt os i dag og start i morgen.