Bestyrelsen & Skolekredsen

BESTYRELSEN:

Bestyrelsen for Odense Designakademi & Friskolen Glasværket

Da Odense Designakademi er en kombineret fri- og fagskole, har vi fælles bestyrelse og økonomi med Friskolen Glasværket.

Her er bestyrelsesmedlemmer valgt fra Skolekredsen, hvor alle med interesse for skolerne kan melde sig, samt medlemmer valgt fra Forældrekredsen.

Har man forældremyndighed over et barn i Friskolen Glasværket, er man automatisk med i Forældrekredsen.

Bestyrelsen for Odense Designakademi & Friskolen Glasværket

Formand: Jakob Lindberg Nielsen

Næstformand: Anja Bang Wolf

Medarbejderrepræsentant: Camilla Gaugler

Suppleant for medarbejderrepræsentant:
Fleur Sellerup

Revisor: BDO

Bogholder: Henriette Faldt Hansen

Bestyrelsesmedlemmer fra Skolekredsen:

Thit Hansgaard    (trådt ud af bestyrelsen pr 08.10.2021.)

Anja Bang Wolf     anja.b.thomsen@gmail.com

Lene Thode.   fr.lenethode@gmail.com

Karen Klarbæk     karen@karenklarbaek.dk

Jette Grønvald     (trådt ud af bestyrelsen pr. 20.09.2021.)

Bestyrelsesmedlemmer fra Forældrekredsen:

Jakob Nielsen     jakniel@hotmail.com

Rikke Dahl Olesen     rikkedo@hotmail.com

 

Suppleanter fra Skolekredsen:

Suppleanter fra Forældrekredsen:

Maria Bundgaard     marstmail@gmail.com

 

 

SKOLEKREDSEN:

Skolekredsen for Odense Designakademi & Friskolen Glasværket

Er du interesseret i skolerne og deres udvikling, kan du her melde dig ind i Skolekredsen.

Som skolekredsmedlem er du med til at vælge skolens bestyrelse på generalforsamlingen i marts/april, godkende årsregnskaber og du modtager årsskrift og får invitationer til forskellige arrangementer.

Generalforsamlingen har fastsat kontingentet til 100 kr. om året.

Tilmelding til Skolekredsen

Alle med interesse for skolernes udvikling kan melde sig ind – det koster 100 kr. om året.
GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling

Hvert år afholder Odense Designakademi & Friskolen Glasværket generalforsamling for skolens bestyrelse og de aktive medlemmer af Skolekredsen.

Se referater fra de årlige generalforsamlinger herunder.

Referat - juni 2020

Referat fra generalforsamling – juni 2020

Referat - april 2015

Referat fra generalforsamling – april 2015

Referat - april 2016

Referat fra generalforsamling – april 2016

Referat - november 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling – november 2015

Tilmelding

Du kan bo på skolen eller være dagelev.

Der er stadig ledige pladser. Kontakt os i dag og start i morgen.