Faglig fordybelse og kreativ udvikling

10. klasse

Vores 10. klasse er for dig der er færdig med folkeskolen og gerne vil fordybe dig yderligere i dansk, matematik og engelsk. Selv den boglige undervisning giver vi et kreativt twist, så det ikke bliver kedeligt.

Vi tror på at samspillet mellem hoved og hænder styrker læringen og i ODAs 10. klasse får du en praktisk-kreativ tilgang til de almene fag.

Karriere

Din vej til videre uddannelse

For at ruste eleven til de fremtidige uddannelsesvalg og karrierevalg, vægter vi på Odense Designakademi praktik og brobygning meget højt.

I efteråret vil der være brobygning på enten et gymnasium eller en erhvervsskole. I foråret vil der være et praktikforløb, som tager udgangspunkt i det valgte linjefag.

Vi forbereder dig til specifikke uddannelser og hjælper dig med at opbygge en portfolio til din optagelsesprøve på f.eks. designskoler, arkitektskoler og kunstskoler.

Fællesskab

Dyrk dine interesser i et kreativt fællesskab

En hverdagsuge på Odense Designakademi ser anderledes ud i forhold til de almene 10. klasser.

Hos os vil den enkelte elev bruge tre hverdage på det kreative linjefag, som han eller hun har valgt, og to hverdage på de obligatoriske fag.

Nogle gange vil ugerne blive brudt op, således at der bruges hele uger på et enkelt fag.

Faglig fordybelse og kreativ udvikling

I 10. klasse på ODA får du:

  • Undervisning i de obligatoriske fag: Dansk, matematik og engelsk
  • Hovedfokus på de kreative linjefag
  • Mulighed for afgangsprøve i de enkelte fag
  • Kombination af teoretisk, praktisk og kreativ undervisning
  • Morgensamling, ekskursioner, studieture, fester og andre kostskoleaktiviteter
  • Brobygning på gymnasier og erhvervsuddannelser
  • Praktikforløb hos virksomheder
  • Tilbud om kostskole

Vælg din linje

Du har fuld fokus på dit linjefag i 3 af ugens dage. Dyrk din kreative interesse med de dygtigste undervisere.

Tilmelding

Du kan bo på skolen eller være dagelev.

Der er stadig ledige pladser. Kontakt os i dag og start i morgen.