PrÝveniveauStandpunkt FP10
Klasse 10. klasse

 

FagId Fag Gennemsnit
110_003 Dansk Skriftlig fremstilling 6,30
110_005 Dansk Mundtlig 7,40
120_003 Engelsk Skriftlig 7,00
120_005 Engelsk Mundtlig 7,40
310_003 Matematik Skriftlig 5,50
310_005 Matematik Mundtlig 5,50

Udskrevet 24. juni 2019