Nu starter Odense Designakademi og Friskolens Glasværkets nye forstander.
Danmarks eneste kombinerede frie fagskole og friskole etablerer stærkt ledelsesteam med tiltrædelsen af Lene Jacobsen som forstander og Fleur Sellerup som afdelingsleder på Friskolen.

Efter en grundig ansættelsesproces er det med stor glæde og begejstring, at Odense Designakademi (ODA) og Friskolen Glasværket bestyrelse kan meddele, at Lene Jacobsen tiltræder som skolernes nye forstander 1. juni 2022. Med tilsvarende glæde og begejstring tiltrådte skolernes tidligere souschef, Fleur Sellerup i den nyoprettet stilling som afdelingsleder på friskolen den 1. april 2022.

Med Lene Jacobsen har vi fundet en forstander, som på mange måder passer perfekt ind på vores kombinerede frie fagskole og friskole. Lene kommer fra en stilling som forstander på Grindsted
Landbrugsskole – en kostskole i skolefællesskab med Tronsøskolen (kombineret Efterskole og Fri Fagskole). Hertil har Lene adskillige års erfaring med selvstændig konsulentvirksomhed indenfor organisationssamarbejde, -udvikling og -ledelse, samt 18 års erfaring som efterskolelærer. Lene besidder således brede og velfunderede kompetencer indenfor ledelse, organisationsudvikling, pædagogik og (ud)dannelse, som vil komme skolerne til gavn de kommende år.

Lene Jacobsen står værdimæssigt stærkt, og hun kan med sit netværk og ledelseserfaring sikre sikker drift og fortsat udvikling af Odense Designakademi og Friskolen Glasværket. Med stor indsigt i kombinerede skolefælleskaber kommer Lene med værdifuld erfaring og viden, som vi forventer skolerne vil nyde godt af. At være forstander på en kombineret fagskole og friskole betyder, at man skal være alsidig og både kunne lede elever/forældre og medarbejdere – og det føler vi os helt trygge ved, at Lene vil varetage på fornemmeste vis.

Friskolens nye afdelingsleder, Fleur Sellerup er en velkendt skikkelse på skolerne, da hun kommer fra en stilling som souschef og lærer på friskolen. Fleur har også mange års erfaring som lærer på Odense Designakademi. Fleur er meget vellidt og respekteret blandt elever, forældre og personale, og der er ingen tvivl om, at hun brænder for skolerne, og vil fortsætte det gode arbejde videre. Fleur har om nogen en aktie i friskolens unikke profil, og dens rivende udvikling på alle niveauer siden opstarten i 2016. Med Fleur i afdelingsleder rollen, forventer vi at kunne fortsætte den positive udvikling på friskolen, hvor den nærmeste fremtid kalder på flere spændende udviklingsprojekter.

Odense Designakademi og Friskolen Glasværket etablerer med ansættelserne af Lene og Fleur et stærkt ledelsesteam, der snarligt vil blive udvidet med en afdelingsleder på Odense Designakademi. Med den skitserede 3-kløver i ledelseslaget mener vi, at begge skoledele og fælles administrationen bliver dækket rigtigt stærkt ind. Denne justering af den ledelsesmæssige organisation tiltænkes ligeledes at ruste skolerne til den fortsatte udvikling, som vi forventer i de kommende år.

Med disse ansættelser tager vi også afsked med skolernes konstituerede forstander, Jens Fabricius. Det lykkedes os at lokke Jens ud af pension i efteråret. Både børn/forældre og personale har siden nydt godt af Jens rolige, velovervejede og yderst kompetente ledelse. Jens tiltrædelse har betydet, at hele organisation, bestyrelse, personale, børn og forældre i fælleskab har haft ro til at identificere den helt rigtige ledelsesstruktur for skolerne fremadrettet. Jens overdrager nu tøjlerne til en organisation med et unikt DNA, et fantastisk personale, en inspireret elevgruppe og en stærk elevsøgning. Der kan ikke herske meget tvivl om, at det er et yderst kompetent og passioneret skolemenneske med stort S, der nu træder af. Vi ønsker Jens alt godt fremover.

Alle er velkomne, når skolerne afholder en velkomstreception med lidt godt til ganen onsdag den 1. juni kl. 15.30-17.00 i kantinen på Ørstedsgade 28 i Odense.

På vegne af skolernes bestyrelse Jakob Lindberg Nielsen,
Bestyrelsesformand for Friskolen Glasværket og Odense Designakademi. Tlf.: 30281397 & Mail: jakniel@hotmail.com