Journalistik og foto

Foto og journalistik – fra ide til færdigt produkt

Her lærer du at producere journalistiske artikler med tekst, foto og infografik. Vi arbejder især med de journalistiske genrer nyhedsartikel, reportage, portræt, interview og debatindlæg – og med billeder, der passer til de enkelte artikeltyper.

Undervisningen består af flg. elementer:

  • Skriv godt: Lær at skrive kort, præcist, levende og med øje for målgruppen.
  • Det gode pressefoto: Lær at tage gode portrætter og reportagebilleder.
  • Infografik/faktabokse: Lær hvordan du forbedrer din formidling med infografik/faktabokse.
  • Lay out: Vi opsætter de færdige artikler i lay out programmet InDesign

Udgangspunktet er, at undervisningen er ‘hands on’. Eleverne skal ud at interviewe, lave reportage og tage billeder til deres egne artikler. Undervejs opsætter vi vores egen lille redaktion, hvor vi producerer et eller flere medieprodukter (magasin/avis/ugeblad/profilfolder) med udgangspunkt i elevernes egne interesser og dagligdag.

Relevant teori kobles på undervejs, hvor det giver mening.

Vi opsætter artiklerne i InDesign, som er et professionelt lay out-program, hvor eleverne lærer de mest basale funktioner.

Medbring:
Et kamera og en diktafon. Det kan være alt fra professionelt kameraudstyr og ekstern diktafon til en smartphone (der både kan optage billeder og lyd). Eneste krav er, at eleverne selv skal kunne eksportere billederne til brug i et lay out program.

Lærer: Morten Reil Sørensen
Uddannet lærer og journalist. Har undervisningserfaring fra privatskole og efterskole. Har 15 års erfaring som journalist/fotograf og redaktør.

Undervisningen:
Tirsdage kl. 16.00-18.00
Første undervisningsgang 10. september.
Sidste undervisningsgang 17. december.
Der er ikke undervisning i uge 42.

 

Alder: 10-16 år

Pris: 1.120 kr/2.240 per år

Materialeudgifter: 100 kr

#odensedesignakademi

Odense Designakademi  ·  Ørstedsgade 28 · 5000 Odense C · Tlf. (+45) 66 12 21 45 · info@odensedesignakademi.dk